La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la convocatòria de concessió de subvencions en matèria de participació ciutadana, transparència i bon govern, anualitat 2024, les ajudes següents:
-Subvenció per import de 7.500,00 € dins la línia 1 per al projecte PLA ESTRATÈGIC DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE MURO. La subvenció puja al 100,00% del pressupost.
-Subvenció per import de 2.500,00 € dins la línia 2.1 per al projecte PROJECTE D’ACTUALITZACIÓ DEL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA A LES OBLIGACIONS DE PUBLICITAT ACTIVA DE L’AJUNTAMENT DE MURO. La subvenció puja al 100,00% del pressupost.
-Subvenció per import de 7.500,00 € dins de la línia 2.2 per al projecte ESTRATÈGIA PER A LA MILLORA DE LA TRANSPARÈNCIA I EL BON GOVERN I DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ A L’AJUNTAMENT DE MURO. La subvenció puja al 100,00% del pressupost.

Historic de noticies

Últimes notícies