Subvenció amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que la crisi suposa sobre pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals dels seus municipis en el context de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, anualitat 2023.

Subvenció amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que la crisi suposa sobre pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals dels seus municipis en el context de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, anualitat 2023.

L´Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la subvenció nominativa amb destinació a minimitzar l'impacte econòmic que la crisi està suposant sobre pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals dels seus...

Subvenció dins de la convocatòria de subvencions a ajuntaments de la provincia d’Alacant per a la rehabilitació de monuments i patrimoni de titularitat municipal i esglésies. Anualitat 2023.

Subvenció dins de la convocatòria de subvencions a ajuntaments de la provincia d’Alacant per a la rehabilitació de monuments i patrimoni de titularitat municipal i esglésies. Anualitat 2023.

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit, provisionalment, a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la convocatòria de subvencions a ajuntaments de la provincia d'Alacant per a la rehabilitació de monuments i patrimoni de titularitat municipal i esglésies,...

Subvenció dins de la convocatòria de subvencions per a adquisició de lluminàries i elements per a millora de la seguretat viària, en vies i camins rurals per als municipis de la província d’Alicant amb població inferior a 20.000 habitants. Anualitat 2023.

Subvenció dins de la convocatòria de subvencions per a adquisició de lluminàries i elements per a millora de la seguretat viària, en vies i camins rurals per als municipis de la província d’Alicant amb població inferior a 20.000 habitants. Anualitat 2023.

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy,dins de la convocatòria de subvencions per a adquisició de lluminàries i elements per a la millora de la seguretat viària, en vies i camins rurals per als municipis de la província...

Subvenció dins de la convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant amb destinació a activitats en matèria de residents internacionals, anualitat 2023

Subvenció dins de la convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant amb destinació a activitats en matèria de residents internacionals, anualitat 2023

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d'Alacant amb destinació a activitats en matèria de residents internacionals, anualitat 2023, una subvenció per...

Subvenció dins la Convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments de municipis amb població inferior a 20.000 habitants, entitats d’àmbit territorial inferior al municipi i mancomunitats de serveis socials de la província d’Alacant, per a la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i per a l’adquisició d’equipament i vehicles, anualitat 2023.

Subvenció dins la Convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments de municipis amb població inferior a 20.000 habitants, entitats d’àmbit territorial inferior al municipi i mancomunitats de serveis socials de la província d’Alacant, per a la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i per a l’adquisició d’equipament i vehicles, anualitat 2023.

L´Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments de municipis amb població inferior a 20.000 habitants, entitats d'àmbit territorial inferior al municipi i mancomunitats...

Subvenció dins la Convocatòria de Subvencions a ajuntaments denominada Campanya de música d’orquestres i ensembles simfònics, dolçaina i tabal, plectre i pua, i corals, a municipis de la província d’Alacant, anualitat 2023.

Subvenció dins la Convocatòria de Subvencions a ajuntaments denominada Campanya de música d’orquestres i ensembles simfònics, dolçaina i tabal, plectre i pua, i corals, a municipis de la província d’Alacant, anualitat 2023.

L´Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de Convocatòria de Subvencions a ajuntaments denominada Campanya de música d'orquestres i ensembles simfònics, dolçaina i tabal, plectre i pua, i corals, en municipis de la...

Historic de noticies

Últimes notícies