Subvenció de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a la modernització del Polígon Industrial el Pi.

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de la Generalitat Valenciana ha concedit, dins de la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost de l’exercici 2017, un ajuda de 603.130,68 € per al projecte “EXECUCIÓ DE COL·LECTOR DE XARXA SEPARATIVA D’AIGÜES RESIDUALS, REHABILITACIÓ DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA, ENLLUMENAT PÚBLIC I MESURES DE DIFUSIÓ EN POLÍGON INDUSTRIAL EL PI DE MUR DE ALCOY”, el 100% del total del projecte.

Dades d’interés

Telf: 96 553 05 57 – Extensió serveis tècnics: 5

Objectius

COL·LECTOR: Reconduir les aigües pluvials que actualment circulen per superfície, cap al col·lector general existent de pluvials, que desemboca al riu d’Agres.

ENLLUMENAT: Optimitzar l’eficiència energètica i reduir les emissions a tots els carrers del polígon industrial, que disposen de lluminàries tipus vial obsoletes i poc eficients.

MESURES DE DIFUSIÓ (Creació d’eina web): Es crearà una pestanya a la pàgina web de l’Ajuntament per difondre tota classe d’informació sobre el Polígon Industrial, directori d’empreses, ubicació, enllaç directe amb el IVACE, etc.

MILLORA VIÀRIA: es realitza l’asfaltat del C / de l’estampat i part de l’Avinguda Fontanelletes.

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL: amb la realització de la pintura viària s’aconseguirà igualar la realitat del trànsit existent amb la senyalització horitzontal, ja que actualment hi ha carrers la normativa de trànsit no coincideix amb la pintura viària existent.
Amb la nova senyalització vertical s’aconseguirà millorar la visualització de les diferents zones del polígon aplicant els colors característics de cada zona en les plaques de carrer, així com en les plaques dels nombres amb la finalitat que l’usuari estigui informat en quina zona està cada moment. A més d’homogeneïtzar visualment la senyalització indicadora.

MILLORA DE ZONES VERDES I IMPLANTACIÓ DE LES MATEIXES I SOBRE EL VIARI: implantació de vegetació en la mitjana de l’Avinguda del Ferrocarril.

Resultats

  • Millora enllumenat públic, mitjançant mesures d’eficiència energètica o energies renovables: Es proposa la substitució de 308 lluminàries obsoletes per altres de major eficiència energètica i lumínica, amb la instal·lació, al seu torn, dels corresponents elements autònoms de regulació de potència multinivell, programables de forma individual o des del quadre de comandament. El percentatge d’aprofitament de l’actuació és del 100%, ja que s’actua en tots els carrers del polígon.
  • Millora de Zones verdes i implantació de les mateixes i sobre el viari: a l’avinguda del Ferrocarril, es fabriquessin 24 testos (dos a cada tram entre fanal i fanal, de les cinc illetes de la mitjana) i s’adequarà la rotonda existent. A més s’instal·larà la xarxa de reg per abastir a totes les plantes de l’avinguda. Amb això resulten beneficiades el 100% de les empreses del polígon, ja que es millora la zona verda d’una de les avingudes principals d’aquest.
  • Creació d’eina web amb informació del polígon industrial accessible a IVACE: creació d’una pestanya dins de la pàgina web de l’Ajuntament de Muro, dedicada als polígons industrials existents a la població. Aquesta actuació no comporta cost extra a valorar, per realitzar-se pels Serveis Informàtics de l’Ajuntament, i en la mateixa pàgina web ja existent. Amb aquesta actuació resulten beneficiades el 100% de les empreses.
  • Millora Viària: es realitza l’asfaltat del C / de l’estampat i part de l’Avinguda Fontanelletes, en què prèviament es realitzarà un fresat de tota la superfície. Resulten beneficiades les empreses instal·lades als carrers citades i totes les que encara no estant ubicades en elles, transitin per les mateixes, s’entén que resulten beneficiades un 70% de les empreses del polígon.
  • Senyalització / identificació de carrers: es canvien totes les plaques d’identificació de carrers ja que la majoria es troben deteriorades pel pas del temps. Actuació de la qual resulten beneficiades el 100% de les empreses.
  • Senyalització horitzontal i vertical de trànsit: es realitza la pintura viària dels carrers C / del Metall, C / de l’estampat, C / del Tint, av / Francisco Vitòria Laporta, C / de la Borra, C / Sant Salvador, C / de la Fusta, Av / del Ferrocarril, Av / Fontanelletes, C / del Marbre; i s’efectuarà la senyalització vertical de trànsit de tots els carrers del polígon. A més d’implantar tres cartells directoris d’empreses ubicats a les tres entrades principals del polígon. El percentatge d’empreses que es beneficien d’aquesta actuació resulta del 100%.
  • Millora del sanejament realitzant una xarxa separativa d’aigües residuals.

Ajudes i subvencions

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE. S’encarrega de la gestió política i dóna suport a les empreses.

Empreses
Nom empresa Descripció Adreça Telèfon Correu Web
Fernando Cervera Jordà Magatzem de teles Carrer de l’Estampat, 4 966516264 tejidosferlotex@gmail.com
La pericana de Muro Cooperativa alimentació Carrer de l’Estampat, 10 649875039 lapericanademuro@hotmail.com https://lapericana.com
Ribes-Oli Compra d’olives Avinguda del Ferrocarril, 14 60251554 info@ribesoli.es www.ribesoli.es
Xapa i Pintura Taller de xapa i pintura vehicles Carrer del Metall,19 966517287 xapaipinturaelpi@hotmail.com
Contenedores Josan Magatzem material de construcció Carrer del Tint, 41 965571841 contenedoresjosansl@gmail.com
Textiles Visatex S.L. Fàbrica tèxtil Carrer del Transport, 45 965592588 textiles@visatex.com www.visatex.com
Textiles Visatex S.L. Magatzem tèxtil Carrer del Metall, 15
Barbadella Home Fàbrica tèxtil Carrer del Transport, 45 965592588 textiles@visatex.com www.visatex.com
Cortina y Mantel Magatzem tèxtil Carrer del Transport, 37 616976125 triniblanescarchano@hotmail.com
Muestrarios hermanos Cañada S.L. Magatzem tèxtil Carrer del Transport, 41 9655308862 muestrariosgandia@gmail.com
Textilia Fàbrica tèxtil Carrer del Metall, 22 965530112 info@textilia-deco.com
Hadia El Bachiri Magatzem tèxtil Carrer del Metall, 9
Casa Victor Restaurant Carrer del Tint, 23 info@menjarscasavicto.com
Atlas Armeros SL Armeria Carrer del Tint, 25 joseramon@atlasameros.com www.atlasameros.com
Creaciones artísticas Montaut Venda de quadres Carrer del Tint, 17 lourdesmontaut@hotmail.com
Jorda Sanjuan y Rehe SL Fontaneria i climatització Carrer del Tint, 29 info@jordasanjuanreche.com https://jordasanjuanreche.wordpress.com/
Ejutrans SL Transport Carrer del Tint, 31 ejutrans2000@gmail.com
Maquinaria Tecnibal SL Maquinària Carrer del Tint, 31 966516944 tecnibal@hotmail.com www.maquinaiatecnibal.es
Anuk mobiliari Fàbrica de mobles/interiorisme Carrer del Tint, 16 966517296 anuk@anukinmobiliario.com www.anukinmobiliario.com
Muro public SL Venda de pintura i maquinària d’estampació Carrer del Tint, 18 965530077 muro@muropublic.com www.muropublic.com
Adecesar Magatzem de tèxtil Carrer del Tint, 35 966517133 sl.adecesar@gmail.com
Bochevada S.L. Etiquetes Carrer del Tint, 39 966517029 bochevada@gmail.com
Muebles Ucles Mobiliari i Interiorisme Carrer del Transport, 33 635425282 info.mueblesucles@gmail.com www.mueblesucles.com
Auto Olcina Reparació i venda de vehicles Carrer del Transport, 27 965530063 info@autoolcina.es
La Balleneta Rentat de cotxes Avinguda del Ferrocarril 644619513 luismuro666@gmail.com
Taller Pauto Taller de vehicles Avinguda del Ferrocarril, 8 699119111 tallerespauto@gmail.com
Eurochollo bazar, s.c Venda articles diversos (basar) Avinguda del Ferrocarril, 3c
Hilaturas marsan, s.l Filatures Carrer la Borra, 2 965531122 info@hilaturasmarsan.com www.hilaturasmarsan.com
Almazara la Alqueria, s.l Comercialització d’oli d’oliva verge extra Carrer la Borra, 5 607623336 info@almazaralaalqueria.com www.almazaralaalqueria.com
El saleret Cafeteria-bar Carrer de la Fusta, 2 966516085
Hostelcash Fabricació productes d’hoteleria Avinguda Francisco Vitoria Laporta, 8 965530240 info@hostelcash.com www.hostelcash.com
Hilados Benisaido S.l. Fabricació de fils Avinguda Francisco Vitoria Laporta, 6 965591025 ssanz@hiladosbenisaido.com www.hiladosbenisaido.com
Supermercado Día Alimentació Avinguda Francisco Vitoria Laporta, 3
Termo Art Estampació tèxtil Carrer del Tèxtil, 7
Muro Chap Taller mecànic Avinguda Francisco Vitoria Laporta, 5
Shidy´s Fitt Gimnàs Avinguda Francisco Vitoria Laporta, 7
Representaciones del Descanso S. L. Tèxtil Avinguda Francisco Vitoria Laporta, 9
Talleres Satorre S.L. Taller Mecànic Avinguda Francisco Vitoria Laporta, 11
Fusteria Carlos Moltó Fabricació fustes Avinguda Francisco Vitoria Laporta, 13
Estampados Prato, S.L Estampats, tintes, estampats digitals i acabats tèxtils Carrer Sant Salvador, 32 965531051 prato@estampadospato.com https://estampadosprato.com/
Turfgrass Fabricació moqueta, catifes i gespa artificial Carrer Sant Salvador, 34 965530151 www.turfgrass.net/
+ Que Motos Reparació de motos Carrer del Tint, 2A 965531275 mesquemotos@hotmail.com ——————–
Sercomac, S.A Ferreteria Carrer del Tint, 2B 965530304 sercomac@secomac.es ———————
Rachid Achikri Venda i compra tèxtil Carrer del Tint, 2 602302042 textiles1rachid@gmail.com ———————
Automotor Muro de Alcoy Taller de mecànica Carrer del Tint, 2B 669279024 toniautomotor@gmail.com ———————
Mármoles Vicente, S.L. Làpides, cuines i escales Carrer del Tint, 4 966517034 marmolesvicente@hotmail.com ———————-
Mascaf Cafeter, tostador i envasador de café Carrer del Tint, 8 965531413 administracion@ubagocafeteros.es https://ubagocafeteros.es/
Cepsa Gasolinera Carrer del Transport, 5 965531856 ——————– ——————-
Plasnotet, S.L. Fabricació borses de plàstic Carrer del Transport, 7 965531661 info@plasnotet.com www.plasnotet.com
Talleres Alfonso y Fernando, S.L. Construcció de maquinària Carrer del Transport, 11 966517370 info@talleresalfer.com ————–
Qualiart, S.L. (antiguo Lienzos Levante) Fabricació productes belles arts, pintura i modelat Carrer del Transport, 13 966544002 info@lienzoslevante.com www.lienzoslevante.com
Vamasa Lloguer de plataformes elevadores Carrer del Transport, 17 961795886 Noelia.pons@amasa.com vamasa-tecnial.com/vamasa-muro-de-alcoy-con-la-industria-de-la-vall-dalbaida
Juanele Pneumatics Taller de mecànica i neumàtics Carrer del Transport, 19 966516031 juanelepneumatics@hotmail.com Www.neumaticosjuanele.com
Motor Car Group Taller de mecànica i neumàtics Carrer del Transport, 21 966544162 info@motorcarrgroup.es www.motorcargroup.es
Gasolpop Gasolinera Carrer del Transport, 25 966516421 —————- —————–
Colorprint fashion S.L. Estampats Avinguda Francisco Vitoria Laporta, 11 966516396 direccion@colorprintfashion.com www.colorprintfashion.com
Jovisa Venda i lloguer de maquinària hidràulica Avinguda Francisco Vitoria Laporta, S/N 965530417 www.jovisa.es
Mubetex Fàbrica tèxtil Carrer del Transport, 81 965592950 mubetex@mubetex.com www.mubetex.com
Tejidos Chimo Fàbrica tèxtil Carrer del Transport, 69 965532128 comercial@tejidoschimo.com www.tejidoschimo.com
Mayans Seleccio, S.L. Mobles Avinguda del Ferrocarril, 1 966516839
Cortina ideal S.L.U. Tèxtil Carrer del Transport, 27 626674727 info@cortinaideal.com www.cortinaideal.com
Mecamast C/ Nacional 340 KM 80 N.º 75 965525013 info@mecamast.com https://www.mecamast.com
Aesthemed S.L Carrer del Transport 966440048 contabilidadaesthemed@gmail.com Www.aesthemed.es
Suceso Sánchez Confecció Avinguda del Ferrocarril, 10 610037859
Hostelex/Welcome/Amenities Subministres hosteleria Avinguda Francisco Vitoria Laporta, 18 966501151 hosteltex@hosteltex.com https://www.hosteltex.com/
Jassimo textiles Teixits Carrer del Transport, 67 966516001 faizy@jassimotex.com www.jassimotex.com
Muestrarios textiles Agulló, s.l. Fàbrica tèxtil Avinguda del Ferrocarril, 26 965531668 info@muestrariosagullo.com https://www.muestrariosagullo.com/
Funeraria San José de Mariola, s.l. Funerària Avinguda del Ferrocarril, 3A 965530355 tanatoriocomarcalmariola@yahoo.es www.tanatoriocomarcalmariola.es
Antecuir. s.l. Textil Avinguda del Ferrocarril, S/N 966516330 www.aquacleangroup.com