Institut d´Història l’Almoroig.- La seua finalitat és fomentar i conservar l’interés per la nostra història, per mitjà de diverses activitats culturals com ara congressos, conferències i exposicions.