Calendari

Propostes

Punts de votació

Preguntes freqüents

Avís legal i politica de privacitat

Calendari

COM I QUAN?

Pots fer qualsevol proposta en matèria d’inversions que consideres necessària per a Muro. Les inversions són tot allò que es pot construir i adquirir, i que és perdurable en el temps. Per exemple, la creació o renovació d’equipaments municipals, l’adquisició de mobiliari i béns materials, i la millora d’espais públics (vials, senyalització, enllumenat, zones verdes, clavegueram, instal·lacions culturals i esportives, etc.)

Les propostes hauran de complir les  condicions següents:

 • Que siguen legals.
 • Que facen referència a competències directes i assumides per l’Ajuntament.
 • Que siguen concretes i avaluables econòmicament.
 • Que resulten viables tècnicament i jurídicament.
 • Que no facen referència a l’apartat de subvencions i plans d’ajut municipals, així com tampoc a despeses obligatòries que ha de suportar l’Ajuntament.
 • Que no plantegen accions insostenibles, és a dir, no comprometen les necessitats i les posibilitats de desenvolupament de les generacions presents i futures.
 • Que no plantegen accions d’exclusió social.
 • Que no estiguen ja executades o que la seua execució no es trobe ja aprovada.
 • Que el seu cost estimat no siga superior a l’import disponible.
 • Que les despeses de manteniment derivables resulten assumibles.
 • Que es puguen desenvolupar dins d’un mateix exercici pressupostari.
 • Que es tracte d’inversions (capítol 6 del Pressupost Municipal)
 • Les propostes similars podran ser unificades per a evitar la dispersió del vot.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS “ACTIUS“ 2022/23

BASES I CRITERIS D’ADMISSIÓ DE LES PROPOSTES

1-QUI POT PARTICIPAR ?
PER A PROPOSAR : QUALSEVOL PERSONA
PER A VOTAR : MAJORS DE 14 ANYS EMPADRONATS A MURO

2- QUIN ÉS EL PRESSUPOST DESTINAT PER AQUESTA CONVOCATÒRIA ?
EL PRESSUPOST DESTINAT ÉS DE 70.000 EUROS

3- QUAN PUC PRESENTAR LES MEUES PROPOSTES?
LA FASE DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES SERÀ DEL 21/09/2022 FINS 9/10/2022

4- QUANTES PROPOSTES PUC PRESENTAR ?
ES PODEN PRESENTAR TANTES PROPOSTES COM ES VULGA , NO PODENT SOBREPASSAR ELS 10.000 EUROS PER PROPOSTA .

5- COM PUC PRESENTAR LES MEUES PROPOSTES?
FÍSICAMENT EN : URNA SITUADA AL REGISTRE DE L’AJUNTAMENT EN HORARI DE
 9:00H.- 14:00H.
ON LINE : http://participando.vilademuro.net/

6- QUINS REQUISITS HAN DE COMPLIR LES PROPOSTES ?
 . SER DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL
 . SER VIABLES TÈCNICA I JURÍDICAMENT, NO PODENT SOBREPASSAR ENTRE TOTES LES PROPOSTES LA QUANTITAT DE 70.000 EUROS
 . QUE NO PLANTEGEN ACCIONS D’EXCLUSIÓ SOCIAL
 . QUE NO ESTIGA PLANEJADA I/O APROVADA LA SEUA REALITZACIÓ
 . QUE ES PUGUEN DESENVOLUPAR DINS DE L’EXERCICI PRESSUPOSTARI CORRESPONENT
 . QUE ES TRACTE D’ACTIVITATS , CONFERÈNCIES, CURSOS, TALLERS, CONCERTS , REPRESENTACIONS, ETC…, D’INTERÉS GENERAL I NO DESTINADES NOMÉS A UN COL.LECTIU CONCRET.
 . PER A SER VIABLES LES PROPOSTES HAN DE PODER REALITZAR-SE EN EL TERME MUNICIPAL DE MURO , INCLOENT LES SEUES PEDANIES.
 . LES PROPOSTES PRESENTADES NO HAURAN DE REFLECTIR NI CONTEMPLAR L’EXECUCIÓ PER PART D’UNA PERSONA , ENTITAT O GRUP CONCRET.
 . LES PROPOSTES PODRAN SER UNIFICADES PER EVITAR LA DISPERSIÓ DEL VOT.
 . TOTES LES PROPOSTES A EXECUTAR PODEN O PODRAN ESTAR CONDICIONADES PER LES DIVERSES RESTRICCIONS SANITÀRIES , HORÀRIES O DE MOBILITAT.

7- QUAN COMENÇA LA FASE DE VOTACIÓ DE LES PROPOSTES?
LA FASE DE VOTACIÓ DE LES PROPOSTES SERÀ DEL 10/11/2022 AL 24/11/2022

8-COM PUC VOTAR ?
FÍSICAMENT EN : URNA SITUADA AL REGISTRE DE L’AJUNTAMENT EN HORARI DE 9:00H. – 14:00H.
ON LINE : http//participando.vilademuro.net/

9- QUANTES PROPOSTES PUC VOTAR ?
S’HAN DE VOTAR OBLIGATÒRIAMENT 3 PROPOSTES PERQUÈ EL VOT ES CONSIDERE VÀLID.

10- CALENDARI DE FASES

21/09/2022 – 9/10/2022 : PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

10/10/2022 – 6/11/2022 : VALIDACIÓ TÈCNICA DE LES PROPOSTES

9/11/2022 : PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES QUE ES PODRAN VOTAR

10/11/2022 – 24/11/2022 : VOTACIÓ DE LES PROPOSTES SELECCIONADES