– OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

– BASES GENÈRIQUES QUE HAN DE REGIR LES CONVOCATÒRIES DELS PROCESSOS SELECTIUS DE L’AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY (BOP núm. 73 de 17/04/2008)

– BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR ELS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ I CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL DE L’AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY (BOP núm. 55 de 23/03/2021)

–  MODIFICACIÓ BASES GENERALS PROCESSOS ESTABILIZACIÓ-CONSOLIDACIÓ TEMPORAL (BOP núm. 104 de 31/05/2023)

– ORDENANÇA GENERAL DE LES NORMES DE FUNCIONAMENT DE LES BORSES DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY (BOP Núm. 242 de 21/10/2006)

– MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES BORSES DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY (BOP Núm. 183 de 22.09.2015)

Loading...