Per a conéixer tota la informació relativa a Protecció de dades has d’accedir a la seu electrònica:

https://vilademuro.sedelectronica.es/

1. A la secció de transparència.

2. Apartat de “2. Normativa” – > “2.4 *LOPD”

Trobaras informació de protecció de dades, drets, registre d’activitats i Delegat de protecció.