Associació d’àmbit comarcal formada per 7 localitats que imparteix docència de qualitat en la qual s’organitzen activitats culturals, com ara les actuacions i concerts, a més d’organitzar cursos d’estiu internacionals amb gran acceptació a la comarca i fora d’aquesta.

L’Escola Comarcal de Música del Comtat pertany a l’associació local Joventuts Musicals del Comtat, que està vinculada a Juventudes Musicales de España.

Som un equip de 24 professors de Música amb titulació superior i completament dedicats a l’ensenyament musical. Al mateix temps tenim el suport d’una junta directiva amb dos membres aportats per cada societat que pertany a Joventuts Musicals del Comtat.

Més informació: www.escolamusica.es