He perdut un document o un objecte en la via pública.

L’oficina d’Objectes Perduts es troba en les dependències de la Policia Local de Muro.

A través del telèfon 965.53.01.68 es pot consultar si l’objecte perdut està dipositat en l’oficina, donant una descripció del mateix. Quan es tracta de documentació personal, s’avisa, quan és possible, per telèfon o carta als titulars de les mateixes. En el cas d’estrangers, s’envia per correu certificat amb justificant de recepció. Per recollir l’objecte és necessari acreditar la seva propietat.

L’horari de funcionament és de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h. i de 16.00 a 19.00 h.

Necessite un permís de crema.

Ha d’acudir a l’Ajuntament en la Placeta Molina nº 4

Hi ha hagut un accident de trànsit o d'un altre tipus en la via pública, habitatge, establiment...

La Policia Local és l’encarregada d’atendre els accidents de trànsit que es produeixen en els carrers de la ciutat o en habitatges i establiments. El telèfon 112 està a la seua disposició les 24 hores del dia o al 965.53.01.68 de la Policia Local.

Si l’accident és molt greu, és convenient cridar al 112, que mobilitzarà a Policia Local, Bombers, Sanitat i tot aquell recurs d’emergència que es considere oportú.

Avinguda de Gandia, 11 – 03830

Muro d’Alcoi

Teléfon: 96 553 01 68

Emergències: 112

Adreça de correu electrònic: policialocal@vilademuro.net

Necessite un document que acredite l'actuació de la Policia Local en un accident de trànsit

Si ha estat implicat en un sinistre pot sol·licitar còpia-informe d’actuació mitjançant escrit presentat en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament (Plaça Molina . Nº 4).

Ha de presentar una instància general o qualsevol escrit, indicant la matrícula del vehicle i la data de l’accident.

Han robat en el meu domicili.

No altere l’escenari ni toque cap objecte. Cride immediatament al 062 de la Guàrdia Civil o i/o al 965.53.01.68 de la Policia Local.

La denúncia dels danys i objectes sustrets haurà d’interposar-la en les Dependències de la Guàrdia Civil

S'ha disparat una alarma

Contacte al 062 (Guàrdia Civil) i/o al 965.53.01.68 de la Policia Local i atendrem la seua trucada durant les 24 hores del dia. Encara que no faça soroll, pose’s en contacte amb nosaltres per a prevenir qualsevol risc d’incendi o robatori.

 

He detectat una avaria de semàfors

Hauria de posar-se en contacte amb la Policia Local al 965.53.01.68 , i/o avisar als Serveis Tècnics de l’Ajuntament al 965.53.05.57.

He detectat una deficiència en la via pública.

Si ha trobat una deficiència en els carrers (trencament de senyals de tràfic, bolardos, foradades, enfonsament de la calçada, contenidors de residus en mal estat…) avise a la Policia Local al 965.53.01.68 perquè realitze el part corresponent. (Pot també presentar una instància a través de la Seu Electrònica o presencialment en l’Ajuntament).