Informació

Amb el nom de “Biblioteca Municipal: ara també” es reconeix en l’àmbit comunitari un conjunt d’activitats d’animació lectora que té com a objectiu fonamental la promoció i aprofundiment en l’àmbit de la lectoescriptura.

La campanya es dirigeix a diferents grups d’edat que van des dels prelectors fins als estudiants de 2n de Batxillerat.

La seua estructuració està fonamentada en el logotip de “Biblioteca: Ara També”, que es constitueix en el fil conductor aglutinant de les distintes activitats que, al seu torn, tenen un caràcter diferenciat en edat i objectius, bé en el vessant de la lectura , bé en l’aprofundiment del coneixement sobre el medi social, el cultural o el natural.

Dades d’interès
Plaça de La Vila, núm. 3
correu: biblioteca@vilademuro.net

Tel/Fax.: 96 553 17 68

Objectiu

Les activitats d’animació lectora tenen com a objectiu la sensibilització de la població cap al món del llibre i el foment de la lectura, mitjançant l’aproximació dels llibres als seus lectors potencials, el coneixement personal dels autors, dels il·lustradors o dels editors. Per això, per a mostrar la diversitat i la riquesa que entranya el món dels llibres, la Biblioteca Pública Municipal de Muro ha dissenyat una àmplia oferta d’activitats d’animació lectora capaç d’arribar a un sector majoritari de la població infantil i juvenil. En aquest sentit cal distingir entre les activitats d’animació lectora d’extensió bibliotecària o aquelles activitats que es realitzen al llarg de l’any en la mateixa sala de la Biblioteca; i les activitats d’animació lectora, el perfil de les quals està determinat pel trasllat de la Biblioteca als espais oberts on els joves murers realitzen quotidianament les seues activitats, sobreeixint en aquest cas, el marcat caràcter massiu i integrador d’aquestes actuacions com pot ser la FESTA DEL LLIBRE.

Finalment destacar que amb la campanya “Biblioteca Municipals: Ara També“ es pretén que l’animació lectora constituïsca no sols una introducció a l’hàbit lector, sinó una iniciació a totes les arts; per la qual cosa es proposa una interrelació amb la música, la pintura, el teatre, etc… que els protagonistes siguen els mateixos lectors.