Dades d’interés:

Dia d’atenció al públic: tots els dimecres de la setmana en horari de 9:00 a 14:00 hores.

ALERTA AMB LA COMPRA DE METALLS PRECIOSOS

Des de l’OMIC de Muro i amb vista a la celebració del dia dels enamorats donarem una sèrie de consells a les parelles que estiguen pensant comprar complements elaborats amb metalls preciosos. 

 • Com a consell bàsic recordeu comparar preus en diversos establiments, ja que açò pot suposar un estalvi bastant important.
 • Recordeu que només es consideren metalls preciosos l’or, la plata i el platí i els aliatges legalment establerts.
 • Quan apareix la frase “or de llei” vol indicar la proporció de pes en què el metall pur entra en un aliatge.
 • Exigiu que tots els objectes fets amb metalls preciosos estiguen marcats amb el contrast.
 • Davant de qualsevol dubte, podeu exigir al venedor que els contrastos, marques i contrasenyes complisquen la legalitat.
 • Teniu en compte que totes les peces han d’estar obligatòriament etiquetades i exigiu-ho al distribuïdor.

 I recorde :

¡Guardeu sempre el tiquet de compra, consulteu clarament la possibilitat de canvi o devolució de l’objecte, ja que en tractar-se d’un regal, és possible que siga necessari un canvi! i
Feliç dia de Sant Valentí

JOGUETS SEGURS

Jugar és una forma de viure, d’aprendre, de divertir-se, de descobrir el món que ens envolta. És una manera de comunicar-se i relacionar-se amb els altres.

Per la importància del joc, els adults han de participar de forma activa en la decisió de compra dels joguets, aportar la seua experiència i comprovar, sobretot, la seua seguretat.

Des de l’OMIC de Muro i ja amb vista a la campanya de compres de Nadal, volem donar a tota la població uns consells que faran més fàcil la compra del millor i més segur joguet per als nostres fills.

Teniu en compte sempre:  

L’etiquetat:  

 • La marca CE ha d’estar col·locada en un lloc visible i llegible. Indica que s’ha fabricat d’acord amb les normes de seguretat europees.
 • Nom / raó social / o marca del fabricant o del seu representant autoritzat o de l’importador dins de la Unió Europea.
 • Adreça del fabricant o del seu representant autoritzat o de l’importador dins de la Unió Europea.
 • Advertiment sobre possibles riscos i instruccions de muntatge, manteniment o neteja, redactats almenys en castellà. Aquests advertiments són obligatoris en els casos següents: joguets destinats a xiquets menors de 36 mesos.
 • Joguets que imiten els aparells o instal·lacions destinats a adults.
 • Els joguets químics, és a dir, que contenen substàncies o preparats perillosos.
 • Tobogans, enrunsadores en suspensió, anelles, trapezis, cordes i joguets anàlegs muntats sobre suports.

 Seguretat:

Comproveu amb atenció els següents aspectes del joguet:

 • Que no continga peces xicotetes que puguen ser ingerides, aspirades o que puguen ser introduïdes en les vies respiratòries.
 • Que estiguen confeccionades amb materials que no s’asclen o que tallen en cas de trencar-se.
 • Que els distints elements del joguet, com ara els ulls, els accessoris, etc. no se desprenguen fàcilment.

I recordeu:

¡¡ EXAMINEU AMB ATENCIÓ EL JOGUET ABANS DE COMPRAR-LO, SOL·LICITEU LA GARANTIA I GUARDEU EL JUSTIFICANT DE COMPRA!!. I SEMPRE: ¡¡ ESTEU PRESENTS EN ELS JOCS DELS MÉS MENUTS!!.

 

EL CONSUM D’ENERGIA DE LES FAMÍLIES

Tot el que ens envolta funciona gràcies a l’energia: els serveis, el transport públic, el cotxe amb què ens movem, els electrodomèstics, la calefacció i la il·luminació de les nostres llars i ciutats.

De les famílies depén el 30% de l’energia que es consumeix a Espanya, que correspon: el 15% al consum del cotxe i l’altre 15% als usos domèstics. El cada vegada major nivell d’equipament, la creixent necessitat desplaçar-nos i els hàbits de consum actuals estan suposant un progressiu augment del consum energètic de les famílies.

El cost anual de l’energia consumida per una família espanyola és de 1.350 euros. Aquest consum es pot reduir substancialment només assumint senzilles pautes de conducta que tinguen en compte el preat valor de l’energia. I això sense que es veja minvat el nostre confort i la nostra qualitat de vida.

Comprant equips, cases i cotxes eficients, adoptant bones pràctiques en l’ús dels aparells i modificant alguns hàbits en la nostra forma de desplaçar-nos es podrien aconseguir estalvis d’energia superiors al 50%, cosa que repercutiria molt favorablement en la nostra economia i en la disminució de l’impacte ambiental.

Des de l’OMIC detallarem una sèrie de consells útils per a estalviar energia en la llar.

CALEFACCIÓ.

 • Una temperatura de 20º C és suficient per a mantenir el confort en una vivienda. Als dormitoris es pot rebaixar en 3 o 5ºC.
 • No calfeu en excés la casa, cada grau que augmenteu estarà consuminto entre un 5% i un 7% més d’energia.
 • Les vàlvules termoestàtiques en radiadors i els termòstats estalvien fins a un 13% d’energia.
 • Apagueu la calefacció de nit, i de matí no l’encengueu fins després d’haver ventila la casa i haver tancat les finestres.
 • No espereu que es trenque l’equip, un manteniment adequat de la caldera individual us estalviarà fins a un 15% d’energia.
 • No cobriu ni col·loqueu cap objecte al costat dels radiadors, açò dificulta la difusió de l’aire calent.
 • És convenient porgar els radiadors a l’inici de temporada de calefacció.
 • Tanqueu les persianes i cortines a la nit: evitareu importants pèrdues de calor.

REFRIGERACIÓ.

 • No refredeu en excés, connecteu l’aparell d’aire condicionat a 24ºC.
 • Netegeu periòdicament els filtres i vigileu el manteniment.
 • Desconnecteu l’aire quan no hi haja ningú a casa.
 • Instal·lei tendals i persianes, impideixen les radiacions directes del sol.

IL·LUMINACIÓ

L’electricitat és usada per multitud d’aparells i equips electrodomèstics. El consum elèctric d’una llar mitjana és de 3.300 KWH a l’any. Aquest consum es reparteix entre un gran nombre d’equips.

De tots els aparells, la cuina elèctrica, el congelador, l’escuraplats, l’ordinador. etc. el frigorífic i el televisor, a pesar de no tenir una gran potència elèctrica, són els responsables del 28% de la factura elèctrica, com a conseqüència del seu funcionament prolongat al llarg de tot l’any. En general, un bon ús dels electrodomèstics farà millorar la despesa d’energia.

 • Plens: és important que els utilizeu sempre a plena càrrega per a evitar utilitzar-los més vegades de les necessàries.
 • Apagats no gastan: no deixem encesos la planx, els llums, el televisor o l’ordinador si no els necessitem. A la nit és millor apagar completament el televisor, si el deixem amb el llumet indicador roig totes les nits, encara que tinga la pantalla apagada, el consum al final és considerable.
 • Useu-los bé. Cada vegada que obrim la porta del forn o del frigorífic perdem un mínim del 20% de l’energia acumulada a l’interior. No s’han d’obrir si no és necessari.
 • Atenció a l’hora de la compra d’un electrodomèstic, busqueu l’etiquetat energètic, hi ha 7 nivells d’eficiència identificades per un codi de colors i lletres que van des del color verd i la lletra A per als més eficients, fins al color roig i la letra G per als que menys. La sàvia elecció en la compra pot suposar al llarg de la vida útil de l’aparell (10 anys) un estalvi de 600,000 euros.
 • No deixeu llums encesos en habitacions o zones desocupades.
 • Manteniu obertes les persianes i cortines mentres hi haja claror per a aprofitar al màxim la llum natural del sol.
 • Utilitzeu làmpades de baix consum, duren deu vegades més i ofereixen la mateixa intensitat de llum.
 • Si canvieu les tres bombetes de major consum de la casa per les equivalents de baix consum, reduïreu a la meitat el que gasteu en il·luminació i recuperareu la compra per l’estalvi en vuit mesos. L’estalvi al cap de cinc anys estarà al voltant dels 300 euros.

EL COCHE, GRAN CONSUMIDOR D’ENERGIA.

El cotxe absorbeix el 50% de tot el consum de combustible per a transport per carretera i representa el 15% de tota l’energia final consumida a Espanya. Més del 75% dels desplaçaments urbans es realitzen en vehicles privats i aquest consumeix fins a 6 vegades més que els col·lectius.

La nova tecnologia dels cotxes permet reduir fins a un 15% la seua emissió contaminant. Açò junt amb una conducció eficient farà reduir la despesa total del vehicle. 

 • Arranqueu el motor sense xafar l’accelerador. En els motors de gasolina, inicieu la marxa immediatament després i en els diesel, espereu uns segons.
 • Utilitzeu les marxes adequadament, circuleu pel trajecte més llarg possible amb marxes llargues i a baixes revolucions.
 • Manteniu la velocitat de circulació el més uniforme possible.
 • Deteniu el cotxe utilitzant el fre de peu, i sempre que siga possible, sense reduir prèviament la marxa.

Recordeu: ¡¡ Circulant a més de 20 Km/h. amb una marxa engranada, si no xafeu l’accelerador, el consum de carburants és nul!!.

L’energia és el motor que fa funcionar el món. Sense energia no tindríem il·luminació, ni calefacció en les nostres cases ni podríem veure la televisió, ni desplaçar-nos en cotxes o autobusos. El seu ús forma part del nostre estil de vida i per això només ens en preocupem quan ens falta.

A mesura que una societat és més desenvolupada, consumeix més energia, però no sempre ho fa d’una manera eficient. L’eficiència energètica, en contra del que algú puga pensar, dóna lloc a un augment de qualitat de vida.

Amb eficiència podem disposar de majors prestacions de serveis i confort sense consumir més energia.

I RECORDEU. ¡¡ DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ÉS AQUELL QUE PERMET SATISFER LES NECESSITATS DE LES GENERACIONS PRESENTS, SENSE COMPROMETRE LA CAPACITAT DE SATISFER LES NECESSITATS DE LES GENERACIONS FUTURES!!.