Objectius generals

El TAPIS El Batà és un taller polivalent d’inserció social. És un centre específic, dins dels Serveis Socials Generals, destinat a l’organització d’activitats de suport preventiu, de caràcter rehabilitador i recolzament psicosocial.

Des del TAPIS s’aprecia la necessitat de potenciar la rehabilitació com a peça clau per a millorar la situació d’atenció al malalt mental de la nostra Mancomunitat i oferirle un ventall d’activitats per a la seua integració social.

Objectius generals:

  • Oferir-li el seguimient, recolzament i suport que cada usuari necessite per a assegurar la recuperació, o no agreujament de la seua malaltia i l’adquisició del conjunt d’habilitats i competencies personals i socials necessaries per a desenvolupar-se com a persona i per al seua funcionament en la comunitat, en les millors condicions d’autonomía i qualitat de vida.

  • Oferir informació, orientació i formació a les famílies dels usuaris, sent un recolzament psicològic i assistencial per a les mateixes.

  • Sensibilitzar a la població al voltant de la malaltia mental i la necessitat d’insertar a les persones que pateixen transtorns mentals.

  • Recolzar, col·laborar i coordinar-se amb els serveis de la Unitat de Salut Mental (USM), i Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica (UHP).

Dades d’interés:

Centre Social Matzem: Plaça Matzem, 5, Muro d’Alcoi (Alacant), CP: 03830

Telèfon: 96 651 61 04
Fax: 96 651 66 68

Correu electrònic: lljorda@vilademuro.net

Coordinadora: Mª Llum Jordà i Domínguez

Activitats

  • Activitats ocupacionals i rehabilitadores: taller de manualitats, relaxació, taller d’educació física i esport, auto atencions, expressió corporal…

  • Activitats culturals i recreatives: esdeveniments, excurssions, eixides, visites, expossicions…

  • Activitats de convivència, cooperació i autoajuda

  • Activitats de recolzament psicosocial i orientació familiar.

 

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13 horas.

Lloc: Centre Social Matzem.