Àmbit

L’activitat d’animació lectora “Viatgem a les Estacions” es dirigeix a una población infantil compresa pels alumnes de primària i primer cicle de secundària.

Dates

El viatge a les estacions comprén una actuació anual establerta en vuit sessions que, al seu torn es subdivideixen en dos blocs de 4 sessions cada una i que es realitzen a la tardor-hivern i primavera-estiu.

Dades d’interès
Plaça de La Vila, núm. 3
correu: biblioteca@vilademuro.net

Tel/Fax.: 96 553 17 68

Descripció de l’activitat

L’acció de l’animació lectora transcorre paral·lelament al cicle de les estacions. Es dramatitzaran lectures de contes concernents a cada estació i posteriorment es realitzaran tallers de lectoescriptura que facen referència a l’esmentada sessió. Aquesta activitat suposa un primer contacte amb els llibres, per això l’animació lectora que es presenta a continuació pretén aconseguir que els xiquets vegen els llibres com “un joguet més de la seua vida”.
L’animació lectora que es proposa compta amb l’estreta col·laboració dels centres educatius de la localitat i consta de quatre sessions que coincideixen amb els canvis d’estació. Aquest curs s’ha concertat un total de 150 escolars corresponents a 3 cursos amb dues aules en cada sessió:

a) tardor. És el primer contacte amb la biblioteca. Se’ls ensenya tant la ubicació de la Biblioteca Francesc de Paula Momblanch, com la distribució de les seues sales i fons, i s’incideix molt especialment en la secció infantil. També se’ls informa dels requisits necessaris per a fer-se’n socis i d’horaris i activitats que es realitzen en la Biblioteca. Finalment, se’ls narra un conte que té a veure amb els fulls de la tardor i elaboren una targeta amb fulles seques. En la targeta també figura l’horari de la biblioteca i altres dades a fi que el xiquet es convertisca en vehicle de comunicació entre la Biblioteca i els seus pares. Així, no sols estem formant futurs usuaris, sinó que arrosseguen pares i familiars a la Biblioteca.

b) hivern. Aquesta sessió té com a objectiu que els xiquets desacralicen el paper dels llibres. Per a això, els prelectors entren en contacte amb llibres que no tenen lletres i són utilitzats com a joguets: el Nadal, les botigues del barri, ma casa, etc. Durant aquesta sessió es realitza l’activitat de contacontes perquè, en la seua petició als Reis Mags d’Orient, figure un llibre. Finalment s’elabora una targeta de Nadal per a les seues cases amb l’esmentada petició del llibre com a regal de Nadal i s’incideix en el seu paper de vehicle de comunicació. La Biblioteca estarà present en el Nadal de cent famílies mureres.

c) primavera. L’entorn en què vivim. Els escolars entren en contacte amb els llibres, en els quals reconeixen les seues primeres lletres i paraules escrites. En aquesta sessió s’elaboren separadors amb paper fet a mà i flors silvestres. Se’ls conta la història de l’hivern viatger.

d) estiu. És el colofó de les sessions d’aquest taller d’animació lectora i que ha tingut un seguiment de tot el curs escolar. Els xiquets coneixen perfectament la Biblioteca i se’ls invita a elaborar el seu propi conte mitjançant el taller del jove escriptor.
La comarca de Muro ha tingut una llarga tradició paperera, per la qual cosa s’aprofita l’esmentada peculiaritat per a efectuar tallers d’història i elaboració de paper fet a mà com a suport tradicional dels llibres. L’objectiu d’aquest taller és que els usuaris coneguen la tècnica que s’utilitzava originàriament per a confeccionar els llibres i que, ells mateixos, escriguen i Il·lustren la seua pròpia història; és a dir, que es convertisquen en xicotets autors.

El taller consta de les sessions següents:

a) Realització del paper, fulls i tapes. En aquesta sessió es tritura el paper per al seu posterior reciclatge, s’elabora la pasta de paper i es realitzen els fulls i les cobertes per al futur llibre que cada xiquet confeccionarà.

b) Disseny i elaboració dels dibuixos. En aquesta sessió s’estructura el guió i el desenvolupament del llibre. Il·lustracions i text.

c) Gravat i estampació. En aquesta sessió es realitzen les planxes en distintes tècniques de gravat (fusta, zinc, acetat, etc. ) i es procedeix a la seua estampació en el paper prèviament elaborat.

d) Enquadernació. En aquesta última sessió es procedeix al tall i cosit dels fulls del llibre i al decorat de les portades.

Al llarg de tot un any, s’ha anat realitzant aquest taller d’animació lectora en què molts xiquets, no sols s’hauran iniciat en la lectura de contes, sinó també se’ls haurà iniciat en l’art de contar-los.

Finalitat de l’activitat

Ja hem assenyalat anteriorment que l’objectiu d’aquesta animació lectora del “Viatge a les Estacions“ suposa l’acostament del xiquet als contes mitjançant la interrelació de la il·lustració, l’escriptura i les arts plàstiques.