Durant tota la seua història l’agricultura ha sigut la principal riquesa d’aquesta zona, regió bàsicament agrícola, dedicada a l’agricultura de secà (olives, ametlers, vinya).

Muro, pels anys seixanta i per influència del boom de la Revolució Industrial nascuda a Alcoi, s’ha caracteritzat sempre per mantenir una activitat empresarial bàsicament tèxtil.

En les dues últimes dècades el poble ha crescut vertiginosament en aquest tipus d’indústria fins al punt que ha provocat que aquesta siga la principal activitat econòmica de la localitat, i també la fabricació de guitarres fetes a mà i la fabricació de marcs i motlures. Dins del terme municipal de Muro de l’Alcoi hi ha al voltant de 200 empreses dedicades a l’àmbit tèxtil. És molta la gent que va deixar les labors del camp per a incorporar-se al sector industrial o a empreses de serveis i comerços, ja que hui en dia també és aquesta una font d’ingressos.

La població disposa d’una magnífica infraestructura quant al sector serveis tant públics com privats entre les quals cal destacar: centre de salut, correus, línia regular d’autobusos, residència d’ancians, cine, Guàrdia Civil, poliesportiu municipal, piscina, bancs, etc., als quals cal afegir comerços de tota índole i restauració d’òptima qualitat.