Prestacions

Programes de serveis socials

TAPIS

El departament

Informació, orientació i assessorament a la població en general al voltant dels drets i recursos existents en materia de Benestar Social: educació, vivenda, prestacions… Així com gestió e intervenció en els casos que ho requereixen.

 

Horari d’atenció al públic:  DIMARTS I DIJOUS de 9 a 14 hores
És necessari sol·licitar CITA PRÈVIA

 

Dades d’interés:

Centre Social Matzem: Plaça Matzem, 5, Muro d’Alcoi (Alacant), CP: 03830

Telèfon: 96 651 61 04
Fax: 96 651 66 68

email: lljorda@vilademuro.net

Coordinadora: Mª Llum Jordà i Domínguez

Assessorament jurídic a la dona

Des d’aquest espai es presten una sèrie de serveis jurídics que giren al voltant de la informació i l’assessorament en diferents temes i relatius bàsicament a: processos de separació, divorci, casos de maltractament familiar i/o de gènere, acossament sexual, dret de família, conflictes per herencies, acomiadaments improcedents, drets laborals… i qualsevol altre que puga plantejar-se qualsevol dona de Muro, i on necessite informació, orientació i assessorament legal especialitzat.

Es tracta d’un assessorament especialitzat, individualitzat i gratuït per a les dones, i es presta de gener a octubre mitjançant els serveis d’una advocada.

Horari: Divendres de 19 a 20 hores

Lloc:Centre Social Matzem