Banda de gran prestigi. Són molts els concerts i certàmens en els quals participa. En l’actualitat aquesta formada per 90 músics.

La música de banda al nostre poble arranca en 1801 quan un grup de músics de retreta de Muro fou contractat per a tocar en les Festes d’Albaida. A mitjans del segle XIX es constituí formalment la Corporació Musical Primitiva davall la direcció de Ramon Gonzálbez Reig i en la década dels huitanta d’eixe mateix segle es fundà una altra banda -possiblement denominada Música Nova perquè aleshores eixe nom s’adoptava en la majoria dels pobles valencians per a diferenciar-se de la ja existent- que desaparegué cap a 1889. Curiosament, el nostre poble visqué un breu període, entre 1891 i 1892, sense cap banda.

Per a mes informació: uniomusicalmuro.org