Àmbit

Activitat dirigida a la comunitat de prelectors i primària

Dates

L’activitat es realitza al gener per a iniciar el contacte amb la Biblioteca i amb els contes.

Dades d’interès
Plaça de La Vila, núm. 3
correu: biblioteca@vilademuro.net

Tel/Fax.: 96 553 17 68

Descripció de l’activitat

El cocollibre és un cocodril a qui li agraden molt els contes. Ell ensenyarà els xiquets com deuen tractar un llibre i com d’importants són les històries que ens conten i les il·lustracions que veiem.

L’activitat es recolza en la col·laboració dels seus professors, ja que si al cocollibre el descobreixen en la Biblioteca, posteriorment se l’emportaran a classe com si fóra un company més, mentre que, en les seues respectives cases el cocollibre es converteix en un amic molt especial. Com a suport fonamental de la proposta en la sala de la Biblioteca, es comptarà amb els il·lustradors de distintes editorials que sobreïsquen en l’edició de llibres infantils.

Finalitat de l’activitat

L’activitat persegueix la iniciació i el contacte amb els llibres en la comunitat infantil de 3 a 5 anys. El xiquet aprén mitjançant el joc, l’amistat i les dramatitzacions a tractar físicament els llibres i a sentir-hi curiositat. De forma col·lateral, també s’ha consignat un augment notori del nombre de socis d’adults quan realitzem aquesta activitat, ja que el xiquet arrossega els avis, tios i pares a la Biblioteca, cosa que provoca que molts d’ells requerisquen el carnet de socis en descobrir l’accessibilitat a la Biblioteca i en despertar també la seua curiositat; s’hi pot observar, també, el retrobament amb la lectura de molts adults que havien deixat l’hàbit de llegir arraconat.

Duració

L’activitat es realitza durant dues sessions en la Biblioteca, la primera de presentació i dramatització del cocollibre, mentre que la segona es dedicarà a la iniciació de la il·lustració amb el suport de la mateixa editorial, i a la interrelació de la història amb el món natural dels mamífers, recolzant-nos en mitjans audiovisuals. El cocollibre estarà present com a protagonista en aquesta sessió. D’altra banda ja hem mencionat que, al llarg d’un mes es manté un seguiment de l’activitat tant en la classe i també en els seus respectius domicilis.