Informació sobre el programa “Xarxa Llibres”

Dades d’interés:

Plaçeta Molina, 4

educacio@vilademuro.net

965530557

Més informació

Us adjuntem l’enllaç de l’Ordre 17/2015 de 26 d’octubre de la Conselleria d’Educació on es regulen les bases del programa Xarxa de Llibres de text de la Comunitat valenciana:
https://www.docv.gva.es/datos/2015/10/27/pdf/2015_8671.pdf

 

!NOVETAT! us adjuntem l’enllaç de l’Ordre del Procediment de la 2a fase del programa Xarxa LLibres, entrega dels llibres de text i materials curriculars i participació en el banc de llibres curs 2016-2017.

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18095

 

!NOVETAT¡ us adjuntem l’enllaç de l’Ordre del Procediment de participació en el banc de llibres curs 2016-2017 per part de les famílies que no s’han acollit al programa Xarxa Llibres.

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094