L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions als Ajuntaments de la Província d’Alacant anomenda “Campanya de música d’orquestres i ensembles simfònics, dolçaina i tabal, plectre i pua, i corals, en els municipis de la província d’Alacant, anualitat 2024”, una subvenció per import de 600,00 € per a l’actuació de la “RONDALLA LA REBOLIKA” dins dels actes de la Fireta de Sant Antoni 2024. L’ajuda aconseguix el 100% del sol·licitat.

Logo Diputacion Alicante

Historic de noticies

Últimes notícies