L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant per a la realització de “Festival provincial d’arts escèniques tardor 2020”, una subvenció per import de 4.961,00 € per a dues actuacions, una emmarcada en la modalitat de teatre consistent en l’obra “el testament de Maria” de la companyia la Dependent, prevista per el 10 d’octubre de 2020 i una altra emmarcada en la modalitat de dansa consistent en l’obra “Adam i Eva “de la companyia Otradanza, prevista per al 30 d’octubre de 2020. L’ajuda és del 100,00% del total.

Historic de noticies

Últimes notícies