Subvenció dins de la Convocatòria per a la concessió de subvencions a favor d’ajuntaments de la província d’Alacant per a la conservació i millora dels paratges naturals municipals en municipis de la província d’Alacant, anualitat 2020.

Subvenció dins de la Convocatòria per a la concessió de subvencions a favor d’ajuntaments de la província d’Alacant per a la conservació i millora dels paratges naturals municipals en municipis de la província d’Alacant, anualitat 2020.

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro del Alcoy, dins de la Convocatòria per a la concessió de subvencions a favor d'ajuntaments de la província d'Alacant per a la conservació i millora dels paratges naturals municipals en...

Subvenció dins de la Convocatòria i bases reguladores per a la concessió de subvencions a ajuntaments, organismes autònoms dependents i entitats locals menors de la província d’Alacant per a per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de desenvolupament econòmic i sectors productius de la Excma. Diputació Provincial d’Alacant, anualitat 2020.

Subvenció dins de la Convocatòria i bases reguladores per a la concessió de subvencions a ajuntaments, organismes autònoms dependents i entitats locals menors de la província d’Alacant per a per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de desenvolupament econòmic i sectors productius de la Excma. Diputació Provincial d’Alacant, anualitat 2020.

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro del Alcoy, dins de la Convocatòria i bases reguladores per a la concessió de subvencions a ajuntaments, organismes autònoms dependents i entitats locals menors de la província d'Alacant per a...

Subvenció dins de la Convocatòria per a la concessió de subvencions per als tractaments de control de dípters en municipis de la província d’Alacant, anualitat 2020

Subvenció dins de la Convocatòria per a la concessió de subvencions per als tractaments de control de dípters en municipis de la província d’Alacant, anualitat 2020

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria per a la concessió de subvencions per als tractaments de control de dípters en municipis de la província d'Alacant, anualitat 2020, una subvenció per import de...

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions en 2020 a favor d’entitats locals i entitats de reg de la Província d’Alacant per a la redacció, per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, de projectes en matèria de cicle hídric.

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions en 2020 a favor d’entitats locals i entitats de reg de la Província d’Alacant per a la redacció, per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, de projectes en matèria de cicle hídric.

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions en 2020 a favor d'entitats locals i entitats de reg de la Província d'Alacant per a la redacció, per l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, de...

Subvenció dins de la Convocatòria d’ajudes als Ajuntaments de la Província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants, per a cobrir les aportacions estatutàries de el Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament d’Alacant, anualitat 2020.

Subvenció dins de la Convocatòria d’ajudes als Ajuntaments de la Província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants, per a cobrir les aportacions estatutàries de el Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament d’Alacant, anualitat 2020.

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria d'ajudes als Ajuntaments de la Província d'Alacant amb població inferior a 20.000 habitants, per a cobrir les aportacions estatutàries de el Consorci...

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior al  municipi (E.A.T.I.M.) de la província d’Alacant amb destinació a projectes, programes i activitats en matèria de ciutadans estrangers, anualitat 2020.

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (E.A.T.I.M.) de la província d’Alacant amb destinació a projectes, programes i activitats en matèria de ciutadans estrangers, anualitat 2020.

La Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments i entitats d'àmbit territorial inferior al municipi (EATIM) de la província d'Alacant amb destinació a projectes, programes i...

Subvenció dins de la Convocatòria d’ajudes a entitats locals per a l’any 2020 de Turisme Comunitat Valenciana, dirigides a la millora i la competitivitat dels recursos i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana.

Subvenció dins de la Convocatòria d’ajudes a entitats locals per a l’any 2020 de Turisme Comunitat Valenciana, dirigides a la millora i la competitivitat dels recursos i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana.

Subvenció dins de la Convocatòria d'ajudes a entitats locals per a l'any 2020 de Turisme Comunitat Valenciana, dirigides a la millora i la competitivitat dels recursos i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana, ha concedit a...

La  Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy una subvenció per a activitats de prevenció en conductes addictives en l’anualitat 2020.

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy una subvenció per a activitats de prevenció en conductes addictives en l’anualitat 2020.

La Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi (EATIM) de la Província d'Alacant per a activitats de prevenció en conductes...

La Diputació Provincial d’Alacant  ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy una subvenció per a la realització d’activitats en matèria de joventut en l’anualitat 2020.

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy una subvenció per a la realització d’activitats en matèria de joventut en l’anualitat 2020.

La Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la convocatòria de subvencions a Ajuntaments i entitats d'àmbit territorial inferior al municipi (EATIM) de la Província d'Alacant per a la realització activitats en matèria de...

Historic de noticies