Subvenció dins de la Convocatòria d’ajudes a entitats locals per a l’any 2020 de Turisme Comunitat Valenciana, dirigides a la millora i la competitivitat dels recursos i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana.

Turisme Comunitat Valenciana, ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria d’ajuts a entitats locals per a l’any 2020, dirigides a la millora i la competitivitat dels recursos i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana, un subvenció per import de 3.863,99 € per al projecte “FESTES DITCV MURO 2020”.

Historic de noticies