La Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (EATIM) de la província d’Alacant amb destinació a projectes, programes i activitats en matèria de ciutadans estrangers , anualitat 2020, una subvenció per import de 2.160,00 € per a “Classes d’espanyol”. L’ajuda és del 100,00% del total.

Historic de noticies