Subvenció dins de la línia 3 de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant “Promoció turística de la Costa Blanca” anualitat 2020.

El Patronat Provincial de Turisme Costa Blanca, entitat pertanyent a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la línia 3 de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant “Promoció turística de la Costa Blanca” anualitat 2020, una subvenció per import de 2.168,40 € per a l’actuació “XVI Jornades per a la Sostenibilitat 2020: Globalització NATURAL”. L’ajuda arriba al 90% del total del pressupost i el màxim a subvencionar per convocatòria.

         

Historic de noticies