L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro del Alcoy, dins de la Convocatòria i bases reguladores per a la concessió de subvencions a ajuntaments, organismes autònoms dependents i entitats locals menors de la província d’Alacant per a per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de desenvolupament econòmic i sectors productius de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, anualitat 2020, subvenció a les cinc línies en què s’ha sol·licitat ajuda i que són:

– Línia 1.- Fires i altres esdeveniments comercials. Ajuda de 7.000,00 € per a “Lloguer d’il·luminació per a la campanya de nadal 2019-Reis 2020” el pressupost total ascendeix a 17.033,17 €. L’ajuda és del 41,10% del total i la màxima quantitat de subvenció.

– Línia 2.- Pla de modernització de mercats municipals. Ajuda de 522,40 € per a “Condicionament edifici: instal·lació panys a taquilles” el pressupost total ascendeix a 580,44 €. L’ajuda és del 90,00% del total.

– Línia 3.- Promoció Econòmica. Ajuda de 4.950,00 € per a “Despeses d’organització de la campanya de reactivació de l’Economia Local i de la jornada Impuls per a emprenedors i empresaris.” el pressupost total ascendeix a 5.500,00 €. L’ajuda és del 90,00% del total.

– Línia 4.- Horts urbans municipals – Despesa corrent. Ajuda de 1.845,00 € per a “Taller d’Agricultura Ecològica”, Treballs de preparació i rompuda de el terreny dels Horts Urbans Sant Roc i Hort de Palau i Reparació simple de sistema de reg de l’hort urbà Sant Roc” el pressupost total ascendeix a 2.050,00 €. L’ajuda és del 90,00% del total.

– Línia 5.- Horts urbans municipals – Inversió. Ajuda de 1.305,00 € per a “Instal·lació de reg per degoteig en l’Hort Urbà de Palau i senyalètica vertical per als Horts Urbans de Sant Roc i Palau” el pressupost total ascendeix a 1.450,00 €. L’ajuda és del 90,00% del total.

Historic de noticies