La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la convocatòria de subvencions a Ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (EATIM) de la Província d’Alacant per a la realització activitats en matèria de joventut en l’anualitat 2020, una subvenció per import de 1.693,87 € per al projecte “TALLER EXPRESSAR-T!”. L’ajuda és del 61,71% del total de la despesa.

Historic de noticies