Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior a l’municipi (E.A.T.I.M.) de la Província d’Alacant amb destinació a programes i activitats d’Igualtat d’Oportunitats i Prevenció de la Violència de Gènere, anualitat 2021.

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior a l’municipi (E.A.T.I.M.) de la Província d’Alacant amb destinació a programes i activitats d’Igualtat d’Oportunitats i Prevenció de la Violència de Gènere, anualitat 2021.

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi (EATIM) de la Província d'Alacant amb destinació a programes i activitats...

Subvenció dins de la Convocatòria d’ajudes als municipis i entitats d’àmbit territorial inferior a l’municipi (EATIM) de la província d’Alacant, per a la construcció, millora, ampliació o reforma d’instal·lacions esportives: PLA + ESPORT 2021.

Subvenció dins de la Convocatòria d’ajudes als municipis i entitats d’àmbit territorial inferior a l’municipi (EATIM) de la província d’Alacant, per a la construcció, millora, ampliació o reforma d’instal·lacions esportives: PLA + ESPORT 2021.

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria d'ajudes als municipis i entitats d'àmbit territorial inferior a l'municipi (EATIM) de la província d'Alacant, per a la construcció, millora, ampliació o...

Subvenció dins de la Convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats a l’elaboració de nous plans d’emergència o a la revisió dels ja aprovats dels municipis de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2021.

Subvenció dins de la Convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats a l’elaboració de nous plans d’emergència o a la revisió dels ja aprovats dels municipis de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2021.

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria per a la concessió d'ajuts destinats a l'elaboració de nous plans d'emergència oa la revisió dels ja aprovats dels municipis de...

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant, per a la realització d’un “festival provincial d’arts escèniques 2021”.

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant, per a la realització d’un “festival provincial d’arts escèniques 2021”.

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d'Alacant, per a la realització d'un "festival provincial d'arts escèniques 2021", una subvenció per import de...

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions per a la promoció i el foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern per a municipis, mancomunitats i entitats locals menors, anualitat 2021.

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions per a la promoció i el foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern per a municipis, mancomunitats i entitats locals menors, anualitat 2021.

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions per a la promoció i el foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern per a municipis, mancomunitats i entitats locals...

Subvenció dins de la Convocatòria d’ajuts de el Programa d’ajuts a les persones víctimes de violència de gènere, persones que han patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables a través de les entitats locals, corresponent a el Pla estatal 2018-2021.

Subvenció dins de la Convocatòria d’ajuts de el Programa d’ajuts a les persones víctimes de violència de gènere, persones que han patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables a través de les entitats locals, corresponent a el Pla estatal 2018-2021.

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria d'ajudes de el Programa d'ajudes a les persones víctimes de violència de gènere, persones que han patit desnonament del...

Subvenció dins de la Convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments, mancomunitats, entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, per a la realització d’actuacions relacionades amb la memòria històrica i democràtica valenciana, posada en valor de llocs de la Memòria i retirada vestigis Guerra Civil i fi dictadura, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, any 2021.

Subvenció dins de la Convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments, mancomunitats, entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, per a la realització d’actuacions relacionades amb la memòria històrica i democràtica valenciana, posada en valor de llocs de la Memòria i retirada vestigis Guerra Civil i fi dictadura, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, any 2021.

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments, mancomunitats, entitats i associacions sense ànim de lucre de la...

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments de municipis amb població inferior a 20.000 habitants, entitats d’àmbit territorial inferior al municipi i mancomunitats de serveis socials de la província d’Alacant, per a la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i per a l’adquisició d’equipament i vehicles, anualitat 2021.

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments de municipis amb població inferior a 20.000 habitants, entitats d’àmbit territorial inferior al municipi i mancomunitats de serveis socials de la província d’Alacant, per a la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i per a l’adquisició d’equipament i vehicles, anualitat 2021.

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments de municipis amb població inferior a 20.000 habitants, entitats d'àmbit territorial inferior al municipi i...

Subvenció dins de la línia nominativa de subvencions a ajuntaments per minimitzar l’impacte econòmic sector turístic COVID-19 sobre pimes, micropimes i autònoms, programa TEN 2021.

Subvenció dins de la línia nominativa de subvencions a ajuntaments per minimitzar l’impacte econòmic sector turístic COVID-19 sobre pimes, micropimes i autònoms, programa TEN 2021.

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la línia nominativa de subvencions a ajuntaments per minimitzar l'impacte econòmic sector turístic COVID-19 sobre pimes, micropimes i autònoms, programa TEN 2021, una...

Subvenció dins de la Convocatòria d’ajudes econòmiques als ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior a l’municipi (EATIM) de la província, per a l’adquisició de trofeus i medalles, anualitat 2021.

Subvenció dins de la Convocatòria d’ajudes econòmiques als ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior a l’municipi (EATIM) de la província, per a l’adquisició de trofeus i medalles, anualitat 2021.

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria d'ajudes econòmiques als ajuntaments i entitats d'àmbit territorial inferior al municipi (EATIM) de la província, per a l'adquisició de trofeus i medalles,...

Historic de noticies