Ajuntament

MURO

Subvenció dins de la Convocatòria d’ajudes econòmiques als ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior a l’municipi (EATIM) de la província, per a l’adquisició de trofeus i medalles, anualitat 2021.

5 ag. 2021 | ADL, Ajudes i subvencions, Notícies

Inici | Subvenció dins de la Convocatòria d’ajudes econòmiques als ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior a l’municipi (EATIM) de la província, per a l’adquisició de trofeus i medalles, anualitat 2021.

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria d’ajudes econòmiques als ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (EATIM) de la província, per a l’adquisició de trofeus i medalles, anualitat 2021, un subvenció per import de 500,66 € per a l’adquisició de 6 jocs de trofeus i 100 medalles per TROFEU DE PILOTA VALENCIANA 9 D’OCTUBRE. La subvenció ascendeix a més del 66,46 % del pressupostat.

Historic de noticies

Últimes notícies

Share This