L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats a l’elaboració de nous plans d’emergència oa la revisió dels ja aprovats dels municipis de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2021, una subvenció per import de 6.000,00 € per al pla territorial municipal enfront d’emergències (PTM) i 4.000,00 € per pla actuació municipal enfront d’incendis forestals (PAM).

Historic de noticies