L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (EATIM) de la Província d’Alacant amb destinació a programes i activitats d’Igualtat d’Oportunitats i Prevenció de la Violència de Gènere, anualitat 2021, una subvenció per import de 2.042,12 € per al projecte Taller “micromasclismes” amb pressupost de 2.348,52 €. La subvenció ascendeix a més del 86% del pressupostat.

Historic de noticies