Subvenció dins de la Convocatòria de concessió de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors productius de la Diputació Provincial d’Alacant, anualitat 2021.

Subvenció dins de la Convocatòria de concessió de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors productius de la Diputació Provincial d’Alacant, anualitat 2021.

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de concessió de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d'Alacant per a la realització d'actuacions compreses dins de l'àmbit...

Subvenció dins de la Convocatòria d’ajudes econòmiques als ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior a l’municipi de la província d’Alacant, així com a les entitats esportives municipals dependents dels mateixos (patronats, organismes autònoms, fundacions esportives, etc.), per la realització d’activitats esportives o per al funcionament d’escoles esportives municipals, anualitat 2021.

Subvenció dins de la Convocatòria d’ajudes econòmiques als ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior a l’municipi de la província d’Alacant, així com a les entitats esportives municipals dependents dels mateixos (patronats, organismes autònoms, fundacions esportives, etc.), per la realització d’activitats esportives o per al funcionament d’escoles esportives municipals, anualitat 2021.

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria d'ajudes econòmiques als ajuntaments i entitats d'àmbit territorial inferior a l'municipi de la província d'Alacant, així com a les entitats esportives...

Historic de noticies

Últimes notícies