Subvencions dins la Convocatòria de subvencions a ajuntaments, organismes autònoms dependents i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions compreses dins l’àmbit d’actuació de l’àrea de desenvolupament econòmic i sectors productius de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, anualitat 2022

Subvencions dins la Convocatòria de subvencions a ajuntaments, organismes autònoms dependents i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions compreses dins l’àmbit d’actuació de l’àrea de desenvolupament econòmic i sectors productius de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, anualitat 2022

L´Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions a ajuntaments, organismes autònoms dependents i entitats locals menors de la província d'Alacant per a la realització d'actuacions compreses dins...

Subvenció dins la Convocatòria de subvencions a ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (EATIM) de la província d’Alacant amb destinació a programes i activitats digualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere, anualitat 2022.

Subvenció dins la Convocatòria de subvencions a ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (EATIM) de la província d’Alacant amb destinació a programes i activitats digualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere, anualitat 2022.

L´Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions a ajuntaments i entitats d'àmbit territorial inferior al municipi (EATIM) de la província d'Alacant amb destinació a programes i activitats...

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d’alacant per a la realització de campanyes de foment del consum: bo-consum.

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d’alacant per a la realització de campanyes de foment del consum: bo-consum.

L´Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d'alacant per a la realització de campanyes de foment del consum: bo-consum, una subvenció...

Subvenció dins la Convocatòria de subvencions no monetàries als Ajuntaments de la Província d’Alacant denominada Campanya de difusió de Música i Teatre, anualitat 2022.

Subvenció dins la Convocatòria de subvencions no monetàries als Ajuntaments de la Província d’Alacant denominada Campanya de difusió de Música i Teatre, anualitat 2022.

L´Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions no monetàries als Ajuntaments de la Província d'Alacant denominada “Campanya de difusió de Música i Teatre, anualitat 2022”, subvenció per a cada...

Historic de noticies