Ajuntament

MURO

Subvenció nominativa per a prestacions socials per situacions extraordinàries relacionades amb la COVID-19.

13 jul. 2022 | ADL, Ajudes i subvencions, Notícies

Inici | Subvenció nominativa per a prestacions socials per situacions extraordinàries relacionades amb la COVID-19.

L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la subvenció nominativa per a prestacions socials per situacions extraordinàries relacionades amb la COVID-19, una subvenció per import de 69.365,00 € per sufragar despeses corrents relatives a les prestacions socials derivades i relacionades amb la COVID-19.

Historic de noticies

Últimes notícies