La Direcció General del Llibre i Foment de la Lectura del Ministeri de Cultura i Esport ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria del concurs de projectes d’animació a la lectura María Moliner a municipis de menys de 50.000 habitants corresponent a l’any 2022, una subvenció per import de 2.777,77 € per al projecte denominat “Muro Pont de Lletres (Muro, Pont de Lletres)”.

Historic de noticies