L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la subvenció nominativa per a prestacions socials per fer front a situacions extraordinàries: pobresa energètica i acollida a refugiats procedents d’Ucraïna, una subvenció per import de 48.555,00 € per a pobresa energètica i acolliment a refugiats procedents d’Ucraïna.

Historic de noticies