L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions no monetàries als Ajuntaments de la Província d’Alacant denominada “Campanya de difusió de Música i Teatre, anualitat 2022”, subvenció per a cada actuació sol·licitada. En concret s’ha concedit subvenció per import del 80% del caixet de les activitats següents: “APARECIUM MAGIC SHOW” de l’intèrpret Jose Miguel Garriga Marquez per a la pedania de Setla, per realitzar a la Plaça de les Escoles (SETLA), prevista per al 17 d’agost del 2022 per import de 1.815,00 €; “APARECIUM MAGIC SHOW” de l’intèrpret Jose Miguel Garriga Marquez per a la pedania de Benàmer, per fer a la Plaça Verge de Gràcia (BENÀMER) prevista per al 28 d’agost del 2022 per import de 1.815,00 €; i ESSENZA de l’Assoc. Kinetic Percussió, per realitzar al Parc del Batà (MURO) prevista pel 8 de juliol del 2022 per import de 1.300,00 €. La subvenció ascendeix a 1.452,00 € per a les actuacions “APARECIUM MAGIC SHOW” i de 1.040,00 € per a “ESSENZA”.

Historic de noticies