L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions no monetàries als Ajuntaments de la Província d’Alacant denominada “Campanya de difusió de Música i Teatre, anualitat 2024”, subvenció per a dues de les tres actuacions sol·licitades. En concret s’ha concedit subvenció per import del 80% del caixet sobre un màxim de 2.000,00 € de les següents activitats:
“Cercavila Bèsties Marines” de l’Associació Dimonis Rafolins per a la pedania de Cela de Núñez, el dia 11 d’agost de 2024, l’ajuda puja a 1.600,00 € i l’import total de l’actuació és de 2.500,00 €.
“Cercavila Bèsties Marines” de l’Associació Dimonis Rafolins, per a la pedania de Benàmer el dia 27 d’agost de 2024, l’ajuda puja a 1.600,00 € i l’import total de l’actuació és de 2.500,00 €.

Logo Diputacion Alicante

Historic de noticies

Últimes notícies