Taller d'Ocupació

Programes de Foment d'Ocupació

Ofertes de treball

Promoció econòmica

Ajudes i subvencions

Agència d’impuls al’emprenedor i l’empresa

Formació

Concurs aparadors Nadal

Objectius

Des de la seua creació al desembre de 2000 l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) pretén ser una ferramenta de  dinamització de l’economia local. Està ubicada al castell, a la plaça Matzem, núm. 1. Ens podreu trobar, en l´horari d’estiu, de dilluns a divendres de 9.00 a  14.00.

Des de les quatre grans àrees que té assignades l’AODL es treballa per a dotar la localitat de serveis que fins fa molt poc no s’atribuïa a  l’Ajuntament la potestat de portar-los a cap.

 

Des de l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local es pretén dinamitzar l’economia local. Les actuacions de l’Agència estan  emmarcades en 4 grans àrees: 

  • Foment empresarial
  • Promoció econòmica
  • Ocupació
  • Formació

AODL Muro de l’Alcoi
Tel. 96 553 20 72   Fax 96 553 17 69
De Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de lunes a jueves de 17.00 a 19.00
adl@vilademuro.net

Àrees

En l’àrea de formació l’Agència és l’encarregada de gestionar qualsevol classe de cursos, tant de formació contínua com ocupacional, amb l’objectiu de millorar la formació i la competitivitat de les nostres empreses i treballadors i també aconseguir una millor capacitació per a aquelles persones que es troben en situació de desocupació.

L’àrea de foment empresarial està destinada a assessorar els nostres emprenedors amb l’objectiu de fer realitat la creació de l’empresa. En aquesta àrea assessorem els emprenedors en les subvencions per a la creació d’empresa a què poden acollir-se en cada cas.

Les associacions professionals i les empreses privades són els principals usuaris de l’àrea de promoció econòmica. Assessorar les associacions i les empreses de subvencions, campanyes, iniciatives, etc. és l’arma per a competir en un mercat cada vegada més competitiu i per tant hem de fomentar l’esforç en innovació de les nostres empreses, tant en processos productius com en sistemes de gestió.

Agilitzar el mercat de treball, donant un servei a les nostres empreses i als nostres veïns és la tasca encomanada a l’àrea d’ocupació, en què l’AODL gestiona tant ofertes d’empreses locals com la d’aquelles que s’ubiquen prop de la nostra localitat i que desitgen una gestió de les ofertes de forma més personalitzada. L’àrea d’ocupació disposa d’una borsa de treball amb més de 1.000 usuaris amb la qual podem cobrir el 95 % de les ofertes que tramitem cada any.

Notìcies relacionades amb l'àrea ADL

Llegir més notícies