Subvenció concedida en la línia nominativa de S5277000, «Pla de finançament concertat amb les entitats locals», dels pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021 per al funcionament d’actuacions vinculades a la Xarxa Jove 2021.

La Generalitat Valenciana dins de la línia nominativa de S5277000, «Pla de finançament concertat amb les entitats locals», dels pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021 per import de 33.000,00 € per a subvencionar el funcionament d’actuacions vinculades a la Xarxa Jove 2021. En concret es finançarà la contractació de personal tècnic per fer-se càrrec de les tasques encomanades a la Xarxa Jove.

                         

Historic de noticies