El IVACE, entitat adscrita a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec a el pressupost de l’exercici 2021, una subvenció per import de 165.296,11 € per al projecte contingut en la memòria tècnica “MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS AL POLÍGON INDUSTRIAL “EL PI”” amb un pressupost total que ascendeix a 199.946,93 €. L’ajuda és del 82,65% del total.

Historic de noticies