La Conselleria d’Economia sostenible, Sectors productius, comerç i treball de la Generalitat valenciana a concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de les ajudes dirigides a les administracions locals valencianes en matèria de “comerç i artesania” a conseqüència de l’Covid-19 per l’exercici 2020, una subvenció per un import de 20.783,26€, destinats per a despeses corrents: productes i serveis de protecció, l’ajuda ascendeix a el 100% del sol·licitat.

Historic de noticies