— ACTA CONSTITUCIÓ GRUP TREBALL MIXT TALLER OCUPACIÓ “MUROCUPA’T 4” FOTAE/2020/28/03 —-

 ACTA CONSTITUCION GRUPO TRABAJO MIXTO_Muro de Alcoy 2020

— CALENDARI ACTUACIONS TALLER OCUPACIÓ “MUROCUPA’T 4” FOTAE/2020/28/03 —-

CALENDARIO DEFINITIVO ACTUACIONES_Muro de Alcoy

— PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU —-

La documentació i sol·licituds s’han de presentar per seu electrònica per instància general  https://vilademuro.sedelectronica.es/info.0

BASES PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU TALLER OCUPACIÓ “MUROCUPA’T 4” FOTAE/2020/28/03

BASES SELECCIÓN PERSONAL TE 2020
Solicitud
Curriculum

ACTA PROVISIONAL BAREMACIÓ PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU

ACTA PROVISIONAL BAREMACIÓ PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU

ANEXE I – LLISTAT BAREMACIONS PROSIONALS PDDA

ANEXE II – LLISTAT DATA ENTREVISTES PDDA

ANEXE III – LLISTAT CANDIDATS EXCLOSOS PDDA

ACTA DEFINITIVA DE LA BAREMACIÓ I PROVISIONAL DE LES ENTREVISTES PDDA

ACTA DEFINITIVA BAREMACIÓ I PROVISIONAL ENTREVISTES PDDA

—- ALUMNES/TREBALLADORS —-
BASES PER A LA SELECCIÓ DE L’ALUMNAT/TREBALLADOR PARTICIPANT EN EL TALLER OCUPACIÓ “MUROCUPA’T 4” FOTAE/2020/28/03

BASES SELECCIÓN ALUMNADO TE 2020

LLISTAT ENTREVISTES ALUMNES TALLER D’OCUPACIÓ

LLISTAT ENTREVISTES ALUMNES TALLER D’OCUPACIÓ

ACTA PROVISIONAL DE LA BAREMACIÓ DE SITUACIÓ I ENTREVISTA D’ALUMNAT

ACTA PROVISIONAL DE LA BAREMACIÓ DE SITUACIÓ I ENTREVISTA D’ALUMNAT

Historic de noticies