LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació ha proposat a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions destinades a la contractació de persones desocupades de, al menys, trenta anys, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, regulades en la ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball (AVALEM EXPERIÈNCIA), una subvenció per import de 34.720,55 € per a contractació de persones desocupades de al menys 30 anys d’edat, per a la realització d’obres o serveis d’interès general en l’àmbit d’aquest Ajuntament. De l’import concedit l’Ajuntament contractarà 2 CONSERGE (CNO 58.331.022) i 1 OFICIAL PALETA CARAVISTERO (CNO 71.211.026), tots ells per un període de 6 mesos a jornada completa. L’aportació municipal al total de el projecte ascendeix a 2.316,08 €. El total de projecte és de 37.721,11 €.

Historic de noticies