La Generalitat Valenciana dins de les ajudes econòmiques dirigides a entitats locals per al desenvolupament de programes que fomentin la igualtat entre dones i homes i / o la inserció laboral de les dones, per a l’exercici 2020, ha concedit una subvenció per import de 4.868,00 € per al projecte “Millora d’ocupabilitat de les dones” .la ajuda ascendeix a el 100% del sol·licitat

Historic de noticies