Subvenció dins de la Convocatòria per a la concessió de subvencions no dineràries per a inversions en arbratge i adaptació al canvi climàtic en espais urbans de titularitat municipal, anualitat 2022.

Subvenció dins de la Convocatòria per a la concessió de subvencions no dineràries per a inversions en arbratge i adaptació al canvi climàtic en espais urbans de titularitat municipal, anualitat 2022.

L´Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria per a la concessió de subvencions no dineràries per a inversions en arbrat i adaptació al canvi climàtic en espais urbans de titularitat municipal, anualitat...

Subvenció dins dels ajuts directes per facilitar solucions habitacionals a persones en situació d’especial vulnerabilitat a través de les entitats locals corresponent al Pla estatal d’accés a l’habitatge 2022-2025.

Subvenció dins dels ajuts directes per facilitar solucions habitacionals a persones en situació d’especial vulnerabilitat a través de les entitats locals corresponent al Pla estatal d’accés a l’habitatge 2022-2025.

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de la Generalitat Valenciana, ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins dels ajuts directes per facilitar solucions habitacionals a persones en situació d'especial vulnerabilitat...

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant amb destinació a projectes, programes i activitats en matèria de residents internacionals, anualitat 2022.

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant amb destinació a projectes, programes i activitats en matèria de residents internacionals, anualitat 2022.

L´Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d'Alacant amb destinació a projectes, programes i activitats en matèria de residents internacionals, anualitat 2022,...

Subvenció dins la Convocatòria d’ajudes als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a despeses de funcionament dels jutjats de pau, incloses les despeses ocasionades pel personal no funcionarial que ostenta la secretaria, corresponents a l’exercici 2022.

Subvenció dins la Convocatòria d’ajudes als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a despeses de funcionament dels jutjats de pau, incloses les despeses ocasionades pel personal no funcionarial que ostenta la secretaria, corresponents a l’exercici 2022.

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria d'ajudes als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a despeses de funcionament dels jutjats de pau, incloses...

Subvenció dins la Convocatòria de subvencions a favor d’ajuntaments de la província d’Alacant per a la conservació i la millora dels paratges naturals municipals en municipis de la província d’Alacant, anualitat 2022.

Subvenció dins la Convocatòria de subvencions a favor d’ajuntaments de la província d’Alacant per a la conservació i la millora dels paratges naturals municipals en municipis de la província d’Alacant, anualitat 2022.

L´Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions a favor d'ajuntaments de la província d'Alacant per a la conservació i millora dels paratges naturals municipals en municipis de la província...

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER FER DAVANT DE SITUACIONS EXTRAORDINÀRIES: POBRESA ENERGÈTICA I ACOLLIDA A REFUGIATS PROCEDENTS D’UCRANIA, PER A L’ANUALITAT 2022.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER FER DAVANT DE SITUACIONS EXTRAORDINÀRIES: POBRESA ENERGÈTICA I ACOLLIDA A REFUGIATS PROCEDENTS D’UCRANIA, PER A L’ANUALITAT 2022.

Seran beneficiàries les persones físiques que compleixquen els següents requisits: -Estar empadronades a Muro de Alcoy amb una antiguitat mínima d'1 any. Queden exemptes d'aquest requisit les persones refugiades d'origen ucraïnès que resideixen a la localitat. -Que la...

Historic de noticies