La Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, a través de la FVMP, ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre l’exercici 2022, una subvenció per import de 736,45 € per al PLA D’APLICACIÓ DELS TRACTAMENTS CONTRA EL MOSQUIT TIGRE AL MUNICIPI DE MUR DE L´ALCOI amb un pressupost de 1.911,18 €. L’ajuda puja a més del 38% del que sol·licita.

Historic de noticies