La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de la Generalitat Valenciana, ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins dels ajuts directes per facilitar solucions habitacionals a persones en situació d’especial vulnerabilitat a través de les entitats locals corresponent al Pla Estatal d’Accés a l’Habitatge 2022-2025, una subvenció per import de 11.325,00 € per establir un règim d’ajuts amb la finalitat que l’Ajuntament faciliti una solució habitacional immediata a les persones víctimes de violència de gènere, víctimes de tracta amb fins d’explotació sexual, víctimes de violència sexual, les persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, les persones sense llar, asilades, refugiades, apàtrides, acollides al règim de protecció temporal, o altres estatuts de protecció subsidiària, i altres persones especialment vulnerables per concórrer les condicions establertes a les presents bases, dent de l’àmbit territori de la Comunitat Valenciana.

Historic de noticies