Subvenció dins de la convocatòria de subvencions a entitats locals per al desenvolupament o ampliades competències en el Pacte d’Estat contra la violència de gènere

Subvenció dins de la convocatòria de subvencions a entitats locals per al desenvolupament o ampliades competències en el Pacte d’Estat contra la violència de gènere

La Secretària d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere del Ministeri d'Igualtat ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a entitats locals per al desenvolupament de noves o ampliades competències reservades en el...

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la Província d’Alacant per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques, Anualitat 2023

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la Província d’Alacant per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques, Anualitat 2023

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la Província d'Alacant per a la realització d'activitats culturals, musicals i escèniques, Línia 1, Anualitat 2023, una...

Subvenció dins la Convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (E.A.T.I.M.) de la província d’Alacant per a activitats en matèria de joventut, anualitat 2023.

Subvenció dins la Convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (E.A.T.I.M.) de la província d’Alacant per a activitats en matèria de joventut, anualitat 2023.

L´Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments i entitats d'àmbit territorial inferior al municipi (E.A.T.I.M.) de la província d'Alacant per a activitats en...

Historic de noticies