L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (E.A.T.I.M.) de la província d’Alacant per a activitats en matèria de joventut, anualitat 2023, una subvenció per import de 2.363,65 € per a l’activitat ESPORT AMB LA PER: GINCANA ZOMBIS I MOSTRES VALENCIANS realitzada el 31 d’octubre de 2022. La subvenció ascendeix a gairebé el 28 % del pressupost.

Historic de noticies