La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria anticipada per a l’exercici 2023 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, Línia S8009 Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol III, article 22, punt 1, un ajut per import de 4.051,16 € per a les actuacions proposades per a la “XVIII FIRA COMERCIAL DEL SECTOR AGROALIMENTARI I GASTRONÒMIC” amb un pressupost de 5.787,37 €. L’ajut ascendeix al 70% del pressupost i el màxim ajut a concedir per convocatòria.

Historic de noticies